آپدیت روزانه آنتی ویروس nod32

در این قسمت آپدیت آنتی ویروس های مختلف به صورت هفتگی قرار می گیرد .

آپدیت node32 برای ورژنهای مختلف 4 تا 8 :

این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد .