استفاده از PolicyDifinition در Group Policy

همه کسانی که به نوعی با Active Directory و Group Policy های آن ارتباط دارند می دانند که تنظیم های مربوط به Administrative Templates در فایل هایی با پسوند admx ذخیره می شود. هر GPOجدیدی که تعریف می شود یک فولدر در sysvol برای آن ساخته می شود.

زمانی که شما یک policy را edit می کنید. اگر توجه کنید سیستم به شما پیغام می دهد که محل ذخیره سازی این تنظیم ها از کامپیوتر شما می باشد. این به این معنی است که تمام این تنظیم هایی که شما مشاهده می کنید از کامپیوتر شما Load شده است. مسیر آن ها %systemroot%\PolicyDefinitions  است.

این باعث می شود که هر کسی خواست policy ها را ویرایش کند فایل های آن از کامپیوتر مورد نظر Load شود. در صورتی که شما بخواهید که همه این فایل ها از یک محل متمرکز کپی شوند باید مراحل زیر را انجام دهید.

به مسیر زیر بروید و فولدر مورد نظر را کپی کنید.

%systemroot%\PolicyDefinitions

سپس آن را در مسیر زیر کپی کنید.

%systemroot%\sysvol\domain\policies\

حال اگر توجه کنید دیگر هیچ فایل admx ی از روی کامپیوتر شما Load نمی شود. بلکه تمام فایل ها از آن محل متمرکز Load می شوند.

این باعث افزایش سرعت اعمال policyها ، load شدن سریعتر سیستم . در نهایت بهبود کارایی شبکه می شود.

آسانت لرن مرجع تخصصی آموزش شبکه و آی تی

اینجانب روح الله افتخاری کارشناس شبکه های مایکروسافت و سیسکو دارای 4سال سابقه فعالیت پژوهشی و عملیاتی در حوزه شبکه و مدرس دوره های شبکه و مدیر و موسس وبسایت آسانت لرن هستم . قصد دارم تا در وبسایت آسانت لرن فرصت برابر آموزشی را برای همگان فراهم نمایم .

پاسخ دهید