سیستم عامل های پشتیبانی شده در HyperV 2012

در جدول زیر به خوبی لیست سیستم عامل هایی که در هایپر وی مایکروسافت پشتیبانی می شوند آمده است :

سیستم عامل

نسخه

سرویس پک

ویرایش

Windows Server

2003

SP2

Datacenter, Enterprise, Standard, Web

2003 R2

SP2

Datacenter, Enterprise, Standard, Web

2008

Datacenter, Enterprise, Standard, Web

2008 R2

Datacenter, Enterprise, Standard, Web

2012

Standard, Datacenter

Windows Home Server

2011

Windows SBS

2011

Windows Client

8

7

Vista

SP2

XP

SP3

XP x64

SP2

Linux

CentOS

6.0 – 6.2

RHEL

6.0 – 6.2

SLES

11 SP2

آسانت لرن مرجع تخصصی آموزش شبکه و آی تی

اینجانب روح الله افتخاری کارشناس شبکه های مایکروسافت و سیسکو دارای 4سال سابقه فعالیت پژوهشی و عملیاتی در حوزه شبکه و مدرس دوره های شبکه و مدیر و موسس وبسایت آسانت لرن هستم . قصد دارم تا در وبسایت آسانت لرن فرصت برابر آموزشی را برای همگان فراهم نمایم .

پاسخ دهید