کتابخانه دیجیتال مایکروسافت

در این قسمت تمامی نرم افزار ها و کتابهای شاخه مایکروسافت قرار می گیرد .

[vip-members][/vip-members]

مایکروسافت

Mcitp 2008
============

2008 Infrastructure Resources.rar

70-642_Windows_Server_2008_Network_Infrastructure_Configuring 2008.pdf

70-642_Windows_Server_2008_Network_Infrastructure_Configuring 2011.pdf

70-643 Configuring Windows Server 2008 Application Infrastructure 2011.pdf

70-647 Windows Server 2008 Enterprise Administration.pdf

70-680_Windows_7_Configuring.pdf

70_640_Windows_Server_2008_Active_Directory_Configuring 2008.pdf

70_640_Windows_Server_2008_Active_Directory_Configuring 2011.pdf

70_646_Windows_Server_2008_Server_Administrator 2008.pdf

70_646_Windows_Server_2008_Server_Administrator 2011.pdf
windows server 2008 PKI

======================================================================

MCSE 2012

70-410_Installing and Configuring Windows Server 2012.rar

70-411 Administrating Windows Server 2012.rar

70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012.rar

70-413 Designing and Implementing a Server Infrasrtucture.rar

Microsoft.Press.Windows.Server.2012.Pocket.Consultant.Sep.2012.pdf

Professional Microsoft IIS 8.pdf

Windows Server 2012 Inside Out.pdf

========================================================================

Sharepoint 2010

SharePoint 2010

========================================================================

TMG 2010

Microsoft Forefront Treat Management Gateway 2010

Forefront Unified Access Gateway 2010 

========================================================================

Security

Windows Server 2008 Security

=========================================================================

windows 8

windows 8.1 (70-678) guide book

other Pdf
——————————————————————

پورتهای مشترک