آسانت لرنآموزش بستن برنامه در حال اجرا با استفاده از کامند

شاید برای شما این مطلب بارها پیش آمده که در حین کار با سیستم برنامه های متعددی را باز کرده اید و احیانا با کندی سیستم مواجه شده اید ، در اینصورت برای حل این مشکل بایستی با برنامه هایی را که مقدار رم بیشتری را اشغال نموده اند را موقتا بست تا کندی سیستم […]

ادامه مطلب