آسانت لرنفعال کردن آپدیت آفلاین در آنتی ویروس node32

اگر از آنتی ویروس نود32 و ورژنهای مختلف آن استفاده می کنید برای فعال کردن آپدیت آفلاین آن بایستی یکسری تغییراتی در تنظیمات آنتی ویروس به صورت دستی اعمال نمایید تا این ویژگی برایتان فعال گردد . عکس زیر به خوبی این تنظیمات را نشان می دهد :  

ادامه مطلب