آسانت لرنآموزش تنظیم کارت شبکه Pxe-Boot در Hyper-V

اگر قصد دارید در hyper-v کارت شبکه را روی حالت pxe-boot تنظیم کنید تا در حالت شبکه ماشنیهای مجازی بتوانند از dhcp ، آی پی دریافت نمایند به شکل زیر عمل کنید : ابتدا باید ماشینهای مجازی تان را ایجاد کرده باشید : به hyper-v manager رفته و مانند شکل عمل کنید : گام دوم […]

ادامه مطلب