آسانت لرنانواع بنر در روترهای سیسکو و آموزش کانفیگ آنها

یکی از موارد بسیار ساده و ابتدایی در روترهای سیسکو همین بحث ست کردن بنر بر روی روتر هاست که بعضا در امتحانات سیسکو هم از موارد امتحانی می باشد اما همین مطالب به ظاهر ساده گاه ، انسان را گیج می کند و نمی داند که به کدام نوع از انواع بنر در امتحان […]

ادامه مطلب