آسانت لرنذخیره زمان در virtual box

یکی از قابلیتهای جالب ماشینهای مجازی ساز که معمولا در همه اینگونه نرم افزار ها مثل virtual box , vmware workstation به چشم میخوره قابلیت ذخیره زمان هست . این قابلیت این امکان رو به شما می دهد که بتوانید دسکتاپتان را در یک تاریخ مشخص ذخیره نمایید و هر زمان خواستید آن را فراخوانی […]

ادامه مطلب